een schrijversblog voor lezers van fantasy en andere zaken

Fantasie verhalen

Categorie: korte verhalen Pagina 1 van 11

In de korte verhalen staan verhalen van 500 tot 1000 woorden. Het gaat  over van alles en nog wat, van Trump tot sneeuwklokjes

Pausin Johanna deel negentien

pausin johanna deel een
mijn bundel pausverhalen

Een godslasterlijke vrouwelijke paus? De Kerk nam een afdoende maatregel om herhaling te voorkomen: de pauselijke kakstoel.  Voortaan moesten potentiële pausen plaats nemen op een grote, marmeren zetel met een gat in de zitting. De naam van … Lees verder

Pausin Johanna deel achttien

pausin johanna deel een
mijn bundel pausverhalen

Misschien raakte Johannes Anglicus zodanig in de war van dat man/vrouw gedoe dat Agnes deze natuurwet vergat. Die zwangerschap leidde natuurlijk tot een geboorte en de natuur bepaalde het tijdstip van de geboorte in dit geval op … Lees verder

Pausin Johanna deel zeventien

“Johannes Anglicus, je moet bij paus Sergius komen.”

pausin johanna deel een
mijn bundel pausverhalen

Zoveel roem had Johannes Anglicus intussen en hij kon natuurlijk onmogelijk weigeren. De lijfartsen zaten met hun handen in het haar over de ernstig zieke Sergius II en Johannes … Lees verder

Pausin Johanna deel zestien

pausin johanna deel een
mijn bundel pausverhalen

Agnes wist wat ze wilde, ze hield van de studie van wijsbegeerte en godgeleerdheid. Ze genoot van de discussies met andere geleerden. Maar bovenal had ze in het klooster van Athene geroken aan de macht die kennis … Lees verder

Pausin Johanna deel vijftien

pausin johanna deel een
mijn bundel pausverhalen

Alweer, dacht Agnes/Johannes, strafte de kerk onzedelijk gedrag niet af? De abt betrapte mij terwijl mijn minnaar mij nam en deed niets?  Waar stuurt hij op aan? Verbaasd vroeg Agnes/Johannes: ‘Eerwaarde, aan mijn borsten kunt u toch … Lees verder

Pausin Johanna deel veertien

pausin johanna deel een
mijn bundel pausverhalen

De abt betrapte Agnes terwijl haar minnaar al copulerend niets in de gaten had. Stijf van schrik leunde de abt tegen de direct dicht getrokken deur. Dit was het einde voor de carrière van Johannes in het … Lees verder

Pausin Johanna deel dertien

pausin johanna deel een
mijn bundel pausverhalen

‘Goede avond, ik ben Johannes Anglicus. Mijn abt stuurt mij naar uw klooster voor studie en diensten aan de gelovigen.’

Aan de abt overhandigde Johannes zijn aanbevelingsbrief. Het duurde even, de abt las langzaam. Toen liet hij … Lees verder

Pausin Johanna deel twaalf

pausin johanna deel een
mijn bundel pausverhalen

Dat kleed kon Agnes laten zakken, gaf de abt te kennen. Het wakkerde bij hem lustgevoelens aan en daar zat hij niet op te wachten. Een keer per maand met zijn favoriete non de bijbel bespreken gaf … Lees verder

Pausin Johanna deel elf

pausin johanna deel een
mijn bundel pausverhalen

Johanna hield van mannen. Liefde of lichamelijke contacten kwamen vaker voor bij priesters, dat ging om man-man liefde of de kapelaan had een huishoudster met extra dienstverlening of de bisschop vergreep zich aan een vrouw. Dat veegde … Lees verder

Pausin Johanna deel tien

pausin johanna deel een
mijn bundel pausverhalen

Ze deed wat iedereen in die tijd moest doen: de lijken snel begraven om ziektes te voorkomen.  Huilend, teder begroef ze haar geliefde in de tuin, wat ze aan bloemen kon vinden legde ze op zijn laatste … Lees verder

Pagina 1 van 11

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén